Home Publikacje Nowe Przepisy Optymalizacje podatkowe przy pracy twórczej
Optymalizacje podatkowe przy pracy twórczej

W ostatnim okresie istotnej liberalizacji uległo orzecznictwo organów podatkowych w zakresie dopuszczalności stosowania przepisów o uprzywilejowanej formule rozliczeń kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę twórczą.

 

Oznacza to, że obecnie nie ma wątpliwości, że dopuszczalne jest stosowanie zasad dotyczących rozliczania pracy twórczej także do osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Poprzednio uznawano, że mogło to mieć miejsce wyłącznie na podstawie umów o dzieło autorskie.

Zastosowanie konstrukcji pracy twórczej pozwala na zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników firm opartych na wiedzy, nowych technologiach, twórczości artystycznej. Stosowana jest ona między innymi w branży IT, naukowo-badawczej (R+D), projektowej, artystycznej - tam, gdzie w wyniku pracy powstają utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Do wynagrodzenia miesięcznego należnego pracownikowi zatrudnionemu na przykład na stanowisku programisty, architekta, projektanta, pracownika naukowego itd. można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, a tym samym obniżyć koszt miejsca pracy przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu wynagrodzenia netto.

 

Zwracamy uwagę, że aby bezpiecznie korzystać z opisanej optymalizacji podatkowej, rozliczenia wynagrodzeń twórców należy prowadzić w oparciu o należycie skonstruowane umowy o pracę, uwzględniająca właściwe przepisy prawa autorskiego i podatkowego. Równie istotne jest wdrożenie właściwych procedur ewidencjonowania czasu pracy, przekazywania utworów w rozumieniu prawa autorskiego oraz utworzenie repozytorium utworów.

 

 

Kancelaria Prawna Agata Adamczyk & Współpracownicy  

 

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal