aplikant radcowski

  • język angielski

 

Z Kancelarią związana od 2016 r. Ukończyła administrację na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie prawo jako drugi kierunek. Tematem jej pracy magisterskiej był nadzór Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nad zastosowaniem przepisów o niedozwolonych klauzulach umownych. Obecnie aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. 

Magdalena służy wsparciem merytorycznym radcom prawnym poprzez prowadzenie analiz orzecznictwa i literatury prawniczej. Sporządza projekty pism w bieżących sprawach prawnych klientów Kancelarii, prowadzi postępowania rejestrowe i administracyjne. Pod nadzorem radcy prawnego przygotowuje pisma procesowe w wielu sporach sądowych.

Magdalena służy wsparciem merytorycznym radcom prawnym poprzez prowadzenie analiz orzecznictwa i literatury prawniczej. Sporządza projekty pism w bieżących sprawach prawnych klientów Kancelarii, prowadzi postępowania rejestrowe i administracyjne. Pod nadzorem radcy prawnego przygotowuje pisma procesowe w wielu sporach sądowych.