katarzyna walasek doradca podatkowy krakow


radca prawny

włada językiem angielskim

Specjalistka z zakresu podatków. Kształciła się na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa podatkowego dla firm z branży paliwowej, produkcyjnej, handlowej i usługowej. Reprezentuje Klientów przed organami administracji podatkowej oraz w sporach podatkowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalizuje się w szczególności w podatku akcyzowym oraz należnościach celnych. Posiada również rozległą wiedzę z zakresu europejskiego prawa podatkowego.

W latach 2006-2009 współpracownik, a następnie Partner w kancelarii Forystek & Partnerzy. Obecnie prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w prawie podatkowym.

Nadto, dla potrzeb realizacji dużych projektów, w tym również obejmujących zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego, Kancelaria współpracuje stale ze Spółką Doradztwa Podatkowego TaxPoint Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Współpraca z zespołem doradców podatkowych posiadających wieloletnie doświadczenie, w tym również zdobyte w firmach doradczych wielkiej czwórki, pozwala nam na zapewnienie kompleksowej opieki podatkowej dla wszystkich Naszych Klientów.

www.taxpoint.pl