radca prawny, partner

Wyświetl profil LinkedIn użytkownika Bartłomiej Liber


Włada językami obcymi: angielskim i niemieckim.

Od roku 2010 związany z Kancelarią Agata Adamczyk & Współpracownicy. Od roku 2016 partner w tej kancelarii.

Następnie, od czerwca 2018 wspólnik kancelarii Adamczyk, Liber & Współpracownicy.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, pracy oraz prawie umów. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu procesów cywilnych i gospodarczych.

Wspiera prawnie polskich i zagranicznych Klientów kancelarii – zarówno w zakresie ich bieżącej działalności, jak i w projektach strategicznych.

Doradza w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz przekształceń spółek. Ma doświadczenie w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych (pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikami a członkami zarządu). Zajmuje się również doradztwem prawnym na rzecz wspólników oraz członków zarządu w zakresie ich odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w spółce. Przygotowuje i negocjuje, w imieniu Klientów, umowy spółek oraz umowy wspólników.

W zakresie prawa pracy, jego szczególnym zainteresowaniem cieszy się praca tymczasowa. W tym obszarze doradza agencjom pracy tymczasowej – również w kwestiach dotyczących delegowania pracowników tymczasowych do wykonywania pracy poza Polską. Ma doświadczenie w doradztwie z zakresu zwolnień grupowych oraz grupowych wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy. Poza tym, sporządza wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy, umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu, jak również umowy o zachowaniu poufności. Reprezentuje Klientów przed sądami pracy.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Szkołę Prawa Austriackiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego, a także Szkołę Prawa Niemieckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetów w Mainz i Heidelbergu. Od 2013 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.