• umowy licencyjne na oprogramowanie,
  • umowy wdrożeniowe systemów informatycznych,
  • umowy z zakresu prawa autorskiego: licencje, przeniesienie praw autorskich,
  • umowy z zakresu transferu nowych technologii (patenty, know-how, wyniki badań naukowych),
  • spory dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej.