• redagowanie projektów umów w obrocie gospodarczym dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb,
  • uczestnictwo w negocjacjach umów w obrocie krajowym i międzynarodowym,
  • opracowanie rozwiązań najkorzystniejszych pod względem podatkowym oraz minimalizujących ryzyko,
  • zabezpieczenie interesów kontraktowych Klientów,
  • opiniowanie projektów umów w obrocie krajowym i międzynarodowym.