• reprezentujemy Klientów w procesach sądowych w postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • dochodzimy roszczeń od kontrahentów zagranicznych z wykorzystaniem procedur europejskich,
  • prowadzimy sprawy przed sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach arbitrażowych.