• sporządzamy projekty umów dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów,
  • weryfikujemy umowy przedstawiane naszym Klientom przez ich kontrahentów pod kątem ryzyk prawnych i podatkowych,
  • przygotowujemy umowy w obrocie krajowym oraz międzynarodowym w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.