• doradztwo dotyczące niewypłacalności,
  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości (opcja likwidacyjna lub układowa),
  • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania naprawczego,
  • reprezentacja dłużników w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  • zgłoszenia wierzytelności,
  • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.