• tworzenie i rejestracja spółek, przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych,
  • redagowanie umów dotyczących udziałów/akcji w spółkach (sprzedaż, zastaw, użytkowanie, umowy przedwstępne),
  • doradztwo prawne przy nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części,
  • sprawy korporacyjne: podwyższanie, obniżanie kapitału, spory między spółkami a członkami organów, dokumenty wewnętrzne spółek, itp.  
  • fuzje, podziały, przekształcenia spółek,
  • audyty prawne (due dilligence).