• reprezentacja w procesach sądowych pomiędzy pracownikami i pracodawcami,
  • sporządzanie umów o pracę dla pracowników na wszystkich szczeblach hierarchii służbowej,
  • redagowanie i negocjacje kontraktów menadżerskich,
  • redagowanie umów o zakazie konkurencji,
  • podatkowa analiza stosunków pracy z pracownikami zagranicznymi oraz międzynarodowe ubezpieczenia społeczne.