• wykorzystanie prawa europejskiego w procesach gospodarczych,
  • badanie zgodności zawartych przez Klientów umów z prawem unijnym,
  • redagowanie projektów umów przy uwzględnieniu prawa europejskiego.