• redagowanie umów cywilnoprawnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • doradztwo w zakresie zawierania oraz zabezpieczeń umów,
  • doradztwo w zakresie roszczeń wynikłych z nienależytego wykonania umów,
  • reprezentacja w procesach sądowych związanych z nienależytym wykonaniem umów.