• sporządzamy pisemne opinie prawne w sprawach złożonych,
  • oceniamy ryzyko Klienta wynikające z przedstawionej sytuacji prawnej,
  • poszukujemy alternatywnych rozwiązań dla problemów.