• prowadzimy z udziałem Klientów negocjacje umów w obrocie krajowym oraz międzynarodowym,
  • doradzamy w zakresie zabezpieczeń umów,
  • wspomagamy Klientów w kształtowaniu umów dostosowanych do ich indywidualnych projektów gospodarczych,
  • zapewniamy weryfikację podatkową planowanych przedsięwzięć,
  • biegle posługujemy się językami obcymi, co ułatwia sprawne sfinalizowanie pracy nad kontraktem.