• bieżące doradztwo obejmuje udzielanie Klientom konsultaci i porad prawnych dotyczących ich bieżącej działalności gospodarczej,
  • celem doradztwa jest rozwiązywanie bieżących problemów prawnych oraz zabezpieczanie Klientów przed ryzykiem handlowym, podatkowym, prawnym.
  • dzięki korzystaniu z bieżących konsultacji prawników Kancelarii Klienci unikają procesów sądowych oraz strat zwiazanych z nietrafnymi decyzjami.