Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy nowej ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne. Zastapiły one obowiązujące dotychczas przepisy prawa upadłościowego odnoszące się do postępowania układowego. Regulują postępowanie, które ma zmierzać do uchronienia przedsiębiorcy, który doświadcza trudności finansowych, przed popadnięciem w stan niewypłacalności, a tym samym przed upadłoscią. Działania te polegają na zawarciu układu z wierzycielami oraz wprowadzeniu takich zmian w funkcjonowaniu firmy, które zapobiegną ponownemu popadnięciu w trudności.

Nowe prawo ma także na celu zachęcenie przedsiębiorców do wszczynania tych postępowań na wczesnym etapie, gdy jeszcze w firmie są środki na wdrożenie działań zaradczych, a więc da się ją jeszcze uratować. Do tej pory przedsiębiorcy niechętnie składali wnioski o ogłoszenie upadłości i zwlekali z tym do ostatniej chwili. W rezultacie często okazywało się, że jest już za późno, aby zawrzeć układ z wierzycielami i firma podlegała likwidacji. Jednym z powodów, dla których zjawisko to miało miejsce była stygmatyzacja przedsiębiorcy, w stosunku do którego było prowadzone postępowanie układowe. Odbywało się to bowiem w toku postępowania upadłościowego, a przedsiębiorca był zobowiązany używać w obrocie oznaczenia "w upadłości". Prowadziło to do stygmatyzacji przedsiębiorcy, który był odbierany jako nierzetelny i niewypłacalny.

Obecnie, dłużnik w postępowaniu układowym używać będzie oznaczenia: "w restrukturyzacji", co z pewnością niesie za sobą bardziej pozytywne skojarzenia.

Inną przyczyną, dla której przedsięiorcy niechętnie składali wnioski o ogłoszenie upadłości z opcją zawarcia układu było ryzyko, że Sąd, który takim wnioskiem nie jest związany, ogłosi upadłość, ale z opcją likwidacji. Obecnie takie ryzyko nie wystepuje.

 

Ustawodawca, w nowym prawie restrukturyzacyjnym, przewidział cztery różne procedury układowe. Różnią się one stopniem formalizmu oraz zaangażowania Sądu w postępowanie. Im wcześniej przedsiębiorca rozpocznie procedurę i im mniej długów spornych będzie składało się na łączną sumę zadłużenia, tym taniej i łatwiej będzie można przeprowadzić restrukturyzację i powrócić na rynek.  

Postępowania wszczęte przed wejściem w życie nowej ustawy są prowadzone według przepisów dotychczasowych.