Wspólnie Brytyjsko-Polską Izbą Handlową w Krakowie zapraszamy na Śniadanie Biznesowe, którego tematem będzie ograniczenie ryzyka finansowego płynącego z umów agencyjnych. Wydarzenie odbędzie się 24 października 2012 w sali konferencyjnej Radisson Blu przy ul. Straszewskiego 17 w Krakowie w godzinach 08.30 – 12.00.

 


 

W świetle Dyrektywy Rady EWG Nr 86/653 z 18.12.1986 r. i implementującego ją prawa polskiego, agent uważany jest za słabszą stronę umowy agencyjnej i podlega szczególnej ochronie. Niezależnie od tego, w jakim kraju unijnym działa, przysługuje mu szereg uprawnień, które znacznie poprawiają jego pozycję względem zleceniodawcy. Warto uświadomić sobie, czego, na podstawie przepisów ustawowych i unijnych, agent może żądać, nawet jeśli w umowie podjęto próby wyłączenia takiej możliwości. Istnieje znakomita ilość przepisów, które nie dopuszczając umownego pogorszenia pozycji agenta, pozwalają jedynie na korzystniejsze uregulowanie jego sytuacji. W związku z tym, zawarte w umowie porozumienie stron pozbawiające agenta określonego uprawienia okazuje się nieważne i nie osiąga zamierzonego skutku. W takim wypadku zleceniodawca, mimo  umownego wyłączenia, musi uczynić zadość roszczeniom Agenta i jest narażony na dodatkowe koszty. Co więcej, w pewnych przypadkach, ryzyko towarzyszy mu także po wygaśnięciu umowy.

 

 

 

 

 

Celem warsztatów, które poprowadzi mecenas Agata Adamczyk jest przedstawienie dopuszczalnych prawnie możliwości wyłączenia lub ograniczenia niektórych roszczeń agenta.

 


 

Więcej informacji na: www.bpcc.org.pl