W dniach 24-27 września 2012 r. będziemy brać udział w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiebiorstw. Kongres odbywa się w Katowicach, pod honorowym patronatem Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego, Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - Martina Schultza.

Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu jest Nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw – biznes bez granic oraz innowacje dla MSP, natomiast głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które, na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy.

Omawiane będą postulaty zawierające proponowane kierunki rozwoju MŚP, bariery, jakie napotykają przedsiębiorcy oraz proponowane zmiany w celu eliminacji trudności, które niwelują szanse, stojące przed polską przedsiębiorczością.

 

Więcej informacji:  

http://www.kongresmsp.eu/pl/