W dniu 6 lipca 2012 r. zawarta została umowa, na podstawie nasz Klient, będący spółką notowaną na nowojorskiej giełdzie dokonał zbycia 100% udziałów w swojej spółce zależnej na terytorium Małopolski na rzecz spółki francuskiej, wchodzącej z kolei w skład rozległej amerykańsko-kanadyjskiej grupy kapitałowej. Wartość majątku spółki ustalona została na kilkadziesiąt milionów złotych i obejmowała nieruchomość zabudowaną nowoczesną fabryką wraz z wyposażeniem. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć Kllienta w zakresie obsługi tej transakcji, zarówno w obszarze korporacyjnym, jak i umowy sprzedaży udziałów.