Francuskie stowarzyszenie DROIT et COMMERCE w Paryżu we współpracy z kancelariami prawa gospodarczego w Krakowie zorganizowało konferencję „Status przedsiębiorcy indywidualnego w prawie polskim / Przedsiębiorca indywidualny o ograniczonej odpowiedzialności (EIRL) w prawie francuskim”.

Jednym z prelegentów była mec. Agata Adamczyk.

 

Wydarzenie odbyło się w Krakowie, w reprezentacyjnej Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniu 25 listopada 2011 r.

 

Prelekcje dotyczyły tematów związanych z indywidualnym prowadzeniem działalności gospodarczej i prawnych możliwości rozwiązywania problemów zaistniałych w trakcie prowadzenia takiej właśnie działalności. Przybliżone zostały środki i rozwiązania, jakimi dysponuje polski system prawny, a które pomagają w uniknięciu czy też zmniejszeniu skutków kryzysu ekonomicznego.

Strona francuska przedstawiła nowe rozwiązanie prawa francuskiego – tzw. przedsiębiorstwo jednoosobowe z ograniczoną odpowiedzialnością – którego istota polega na ograniczeniu odpowiedzialności majątkowej jednoosobowego przedsiębiorcy do majątku związanego z działalnością gospodarczą i wyłączeniu z odpowiedzialności majątku osobistego.

 

konferencja-droit-et-commerce-agata-adamczyk

konferencja-droit-et-commerce-agata-adamczyk2

konferencja-droit-et-commerce-agata-adamczyk3