W dniach 6-7 maja 2011 r. w Brukseli odbyła się konferencja dotycząca upadłości transgranicznej. Organizowana była przez European Association od Lawyers, a prelegentami byli najwyższej klasy prawnicy z krajów europejskich, specjalizujący się w prawie upadłościowym. W tym gronie znaleźli się: prof. Stefania Bariatti (Uniwersytet w Mediolanie), Pan Yvan Verougstraete (były Przez Sądu Najwyższego w Belgii, autor licznych publikacji z zakresu prawa upadłościowego), prof. Eric van Haute (Universite Libre w Brukseli), Pan Charles-Antoine Leunen (partner  w kancelarii Freshfields Bruckhaus Deringer w Brukseli), Pan Jerome Carriat (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna WYmiaru Sprawiedliwości).

 

W konferencji brała udział mec. Agata Adamczyk, która jest autorką publikacji w zakresie praktycznych aspektów stosowania art. 5 Rozporządzenia Rady nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłosciowego. Uczestnictwo w konferencji pozwoliło na wzbogacenie wiedzy o doświadczenia prawników z innych krajów europejskich w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, problemów forum shopping oraz ochrony praw wierzycieli w postępowaniach prowadzonych przed obcymi sądami. Było również okazją do omówienia z przedstawicielem Komisji Europejskiej planów nowelizacji Rozporządzenia.