Mec Agata Adamczyk była prelegentką na międzynarodowym seminarium z zakresu transakcji M&A organizowanym przez Association International des Jeunes Avocats w Budapeszcie, w dniach 21-13 kwietnia 2016 r. Tematem panelu dyskusyjnego była ochrona wspólników spółek prawa handlowego na wypadek ich wystąpienia lub wykluczenia ze spółki (tzw. exit price). W szczególności omawiane były klauzule chroniące wspólników przed zaniżoną wypłatą, metody wyceny udziałów i akcji, dopuszczalne regulacje w umowach i statutach. Omowiono także funkcjonujące na rynku modele klauzul bad leaver - good leaver oraz deadlock. 

Polskie regulacje prawne z zakresu prawa spółek i orzecznictwo Sądu Najwyższego zostały porównane z modelami funkcjonującymi we Francji, Szwajcarii, na Węgrzech i we Wloszech.