W dniu 18 czerwca 2013 r. mecenas Agata Adamczyk została wybrana przez do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Po ukonstytuowaniu się Rady została wybrana do pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Zagranicznej OIRP. Będzie odpowiedzialna za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych małopolskiego samorządu radcowskiego.

 

Cieszymy się z zaufania, jakim obdarzyli Agatę Adamczyk koledzy i koleżanki radcowie prawni z naszego regionu. Od roku 2008 pracuje ona na rzecz samorządu jako członek Komitetu Zagranicznego Krajowej Rady Radców Prawnych. Jest również reprezentantem polskiej palestry w Europejskiej Radzie Adwokatur (The Council of Bars and Law Societies of Europe - CCBE), gdzie uczestniczy w pracach komisji do spraw prawa konkurencji. W 2010 roku otrzymała srebrną odznakę Zasłużonej dla Samorządu Radców Prawnych. Obecnie będzie wykorzystywać swoje doświadczenie również w pracy na rzecz Izby krakowskiej.