W dniach 14-15 czerwca 2013 r. braliśmy udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników w Brukseli (AEA-EAL Association Européenne des Avocats – European Association of Lawyers).

Konferencja była poświęcona przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń (…) w zakresie postępowań spadkowych. Nowe regulacje wejdą w życie w dniu 17 sierpnia 2015 r. i będą miały kluczowe znaczenie dla kwestii dziedziczenia we wszystkich sytuacjach, gdy spadkodawcy lub majątku spadkowego tyczy się element zagraniczny, np. miejsce Polaków zamieszkujących i pracujących zagranicą oraz posiadających majątek w Polsce, a jednocześnie w innych krajach UW. Rozporządzenie wpłynie także na ocenę stosunków w przedsiębiorstwach w razie śmierci wspólnika lub właściciela.

 

Należy się spodziewać, że w nadchodzących latach kwestie te zyskają na znaczeniu również w Polsce, ze względu na rosnącą mobilność Polaków i zawieranie przez nich związków małżeńskich z osobami z innych krajów Unii Europejskiej.