W dniu 23 czerwca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w prowadzonej przez Kancelarię sprawie dotyczącej dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 (działalność elektroniczna). 

Na skutek korzystnego dla naszego Klienta wyroku NSA, wniosek o dofinansowanie został ponownie poddany ocenie, w wyniku której firma otrzymała dofinansowanie na poziomie 1 milona złotych. 

 

NSA oddalił skargę kasacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA ustalił, że dokonana przez Regionalną Instytucję Finansującą (RIF) ocena wniosku została przeprowadzona z naruszeniem prawa.

W dniach 12-17 kwietnia 2010 mieliśmy przyjemność odbyć wizytę studyjną w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Mieliśmy możliwość do uczestnictwa w rozprawie przez Trybunałem w składzie Wielkiej Izby w sprawie z wniosku Wielkiej Brytanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej o uznanie za nieważną decyzji Rady. Zdobyte doświadczenia pozwolą nam w przyszłości skuteczniej i lepiej reprezentować interesy naszych klientów w sprawach z elementem prawa Unii Europejskiej.

W dniu 19 lutego 2010 r. Kancelaria przeprowadziła seminarium z zakresu nowelizacji Kodeksu Pracy. Organizatorem wydarzenia była Krakowska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz sieć Enterprise Europe Network. Adresatami szkolenia są przedsiębiorcy z terenu Małopolski, a jego przedmiotem było przede wszystkim omówienie zmian w przepisach prawa pracy, które weszły w życie w styczniu 2010 r., a dotyczyły uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem: dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, wychowawczego oraz zasiłków rodzinnych.