Wygrany proces o dofinansowanie z UE

 

 

W dniu 23 czerwca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w prowadzonej przez Kancelarię sprawie dotyczącej dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 (działalność elektroniczna). 

Na skutek korzystnego dla naszego Klienta wyroku NSA, wniosek o dofinansowanie został ponownie poddany ocenie, w wyniku której firma otrzymała dofinansowanie na poziomie 1 milona złotych. 

 

NSA oddalił skargę kasacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA ustalił, że dokonana przez Regionalną Instytucję Finansującą (RIF) ocena wniosku została przeprowadzona z naruszeniem prawa.W postępowaniu przed WSA przedstawiliśmy szereg zarzutów merytorycznych odnoszących się do całkowicie dowolnej i niezgodnej z treścią samego wniosku jego oceny. Akcentowaliśmy również, iż postępowanie odwoławcze przed MSWiA było iluzoryczne, a dokonana weryfikacja rozstrzygnięcia RIF była całkowicie pobieżna. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Ministra sprowadzało się do kilku zdań, w większości przytoczonych za uzasadnieniem rozstrzygnięcia RIF.

Nadto w sprawie występowało istotne naruszenie proceduralne, ponieważ w rozpoznawaniu protestu przez RIF brała udział ta sama osoba, która była zaangażowana w ocenę wniosku.

NSA, podając ustne motywy rozstrzygnięcia, w całości podzielił naszą argumentację zaprezentowaną w odpowiedzi na skargę kasacyjną, dobitnie podkreślając, że stanowisko MSWiA narusza nawet przepisy rangi konstytucyjnej.

 

 

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal