Seminarium na temat nowelizacji kodeksu pracy

W dniu 19 lutego 2010 r. Kancelaria przeprowadziła seminarium z zakresu nowelizacji Kodeksu Pracy. Organizatorem wydarzenia była Krakowska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz sieć Enterprise Europe Network. Adresatami szkolenia są przedsiębiorcy z terenu Małopolski, a jego przedmiotem było przede wszystkim omówienie zmian w przepisach prawa pracy, które weszły w życie w styczniu 2010 r., a dotyczyły uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem: dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, wychowawczego oraz zasiłków rodzinnych.

 

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal