prawnik magdalena korta-lach 10 305

 

prawnik

 

  • język angielski

 

Ukończyła administrację na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie, po ukończeniu prawa jako drugiego kierunku, przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej. Jej tematem jest nadzór Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nad zastosowaniem przepisów o niedozwolonych klauzulach umownych. 

Magdalena służy wsparciem merytorycznym radcom prawnym poprzez prowadzenie analiz orzecznictwa i literatury prawniczej. Sporządza projekty pism w bieżących sprawach prawnych klientów Kancelarii, prowadzi postępowania rejestrowe i administracyjne i mniej skomplikowane spory sądowe. 

 

 

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal