Home LES PUBLICATIONS droit des sociétés
droit des sociétés

Droit des sociétés. Cabinet d'avocats et conseillers juridiques a Cracovie, Pologne.

Filtrer par titres     Affichage # 
# Titre de l'article
1 Zbycie udziałów w spółce z o o na podstawie umowy zawartej pod prawem obcym nie zawsze wymaga formy notarialnej
2 Droit de préemption et droit de priorité dans une société à responsabilité limitée
3 Liquidation de la société en nom collectif en conséquence de la morte d’un associé
4 Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
5 Zapisy dotyczące ograniczeń w zbywaniu akcji muszą być precyzyjne
6 Le membre du Directoire de la maison mère peut exercer le droit de vote à l’Assemblée Générale de la filliale
7 W jakich sytuacjach małżonek wspólnika odpowiada za długi spółki osobowej
8 Jak walczyć z nielojalnym wspólnikiem spółki osobowej
9 Zasady zwrotu dopłat należy określić w umowie
10 Le directoire de la société à responsabilité limitée a le droit de résilier un contrat de travail avec l’ancien gérant
11 Rémunération privilégié de l’associé de la société à responsabilité limitée
12 Peuvent les mêmes gérants représenter deux sociétés de capitaux dans le contrat ?
13 Wierzyciel niewypłacalnej spółki z o.o. może żądać podziału majątku małżeńskiego członka jej zarządu
14 Prawa ze spółki cywilnej wchodzą do majątku osobistego małżonka
 

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal