Kolejny transgraniczny M&A za nami
There are no translations available.

 

W dniu 6 lipca 2012 r. zawarta została umowa, na podstawie nasz Klient, będący spółką notowaną na nowojorskiej giełdzie dokonał zbycia 100% udziałów w swojej spółce zależnej na terytorium Małopolski na rzecz spółki francuskiej, wchodzącej z kolei w skład rozległej amerykańsko-kanadyjskiej grupy kapitałowej. Wartość majątku spółki ustalona została na kilkadziesiąt milionów złotych i obejmowała nieruchomość zabudowaną nowoczesną fabryką wraz z wyposażeniem. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć Kllienta w zakresie obsługi tej transakcji, zarówno w obszarze korporacyjnym, jak i umowy sprzedaży udziałów.

 
Zakończyliśmy projekt inwestycyjny na kwotę ponad 33 mln PLN
There are no translations available.

 

Miło nam pochwalić się, że zakończyliśmy z sukcesem projekt jednego z naszych Klientów z branży produkcyjnej, dotyczący negocjacji kredytów: inwestycyjnego, pomostowego, obrotowego oraz linii VAT, na łączną kwotę ponad 33 milionów złotych wraz z pakietem umów dotyczących zabezpieczeń w zakresie zastawów rejestrowych, finansowych, podporządkowania wierzytelności i gwarancji korporacyjnych. Projekt był rozległy merytorycznie i miał charakter transgraniczny.

Tym bardziej cieszymy się, że po raz kolejny nasza praca przyniosła satysfakcjonujący rezultat.

 

A Klientowi życzymy dalszego wspaniałego rozwoju!

 
25 XI 2011 konferencja DROIT et COMMERCE
There are no translations available.

Francuskie stowarzyszenie DROIT et COMMERCE w Paryżu we współpracy z kancelariami prawa gospodarczego w Krakowie zorganizowało konferencję „Status przedsiębiorcy indywidualnego w prawie polskim / Przedsiębiorca indywidualny o ograniczonej odpowiedzialności (EIRL) w prawie francuskim”.

Jednym z prelegentów była mec. Agata Adamczyk.

 

Wydarzenie odbyło się w Krakowie, w reprezentacyjnej Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniu 25 listopada 2011 r.

 

Prelekcje dotyczyły tematów związanych z indywidualnym prowadzeniem działalności gospodarczej i prawnych możliwości rozwiązywania problemów zaistniałych w trakcie prowadzenia takiej właśnie działalności. Przybliżone zostały środki i rozwiązania, jakimi dysponuje polski system prawny, a które pomagają w uniknięciu czy też zmniejszeniu skutków kryzysu ekonomicznego.

Strona francuska przedstawiła nowe rozwiązanie prawa francuskiego – tzw. przedsiębiorstwo jednoosobowe z ograniczoną odpowiedzialnością – którego istota polega na ograniczeniu odpowiedzialności majątkowej jednoosobowego przedsiębiorcy do majątku związanego z działalnością gospodarczą i wyłączeniu z odpowiedzialności majątku osobistego.

 

konferencja-droit-et-commerce-agata-adamczyk

konferencja-droit-et-commerce-agata-adamczyk2

konferencja-droit-et-commerce-agata-adamczyk3

 
6-7 V 2011 Bruksela - konferencja o międzynarodowej upadłości
There are no translations available.

W dniach 6-7 maja 2011 r. w Brukseli odbyła się konferencja dotycząca upadłości transgranicznej. Organizowana była przez European Association od Lawyers, a prelegentami byli najwyższej klasy prawnicy z krajów europejskich, specjalizujący się w prawie upadłościowym. W tym gronie znaleźli się: prof. Stefania Bariatti (Uniwersytet w Mediolanie), Pan Yvan Verougstraete (były Przez Sądu Najwyższego w Belgii, autor licznych publikacji z zakresu prawa upadłościowego), prof. Eric van Haute (Universite Libre w Brukseli), Pan Charles-Antoine Leunen (partner  w kancelarii Freshfields Bruckhaus Deringer w Brukseli), Pan Jerome Carriat (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna WYmiaru Sprawiedliwości).

 

W konferencji brała udział mec. Agata Adamczyk, która jest autorką publikacji w zakresie praktycznych aspektów stosowania art. 5 Rozporządzenia Rady nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłosciowego. Uczestnictwo w konferencji pozwoliło na wzbogacenie wiedzy o doświadczenia prawników z innych krajów europejskich w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, problemów forum shopping oraz ochrony praw wierzycieli w postępowaniach prowadzonych przed obcymi sądami. Było również okazją do omówienia z przedstawicielem Komisji Europejskiej planów nowelizacji Rozporządzenia.

 
«StartZurück1234567WeiterEnde»

Seite 6 von 7

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal