Nabycie przedsiębiorstwa z branży chemicznej
There are no translations available.

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy kolejny projekt M&A, polegający na nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do spółki z branży chemicznej. Asystowaliśmy klientowi z rynku francuskiego, a transakcja miała miejsce w ramach globalnego porozumienia pomiędzy dwiema grupami kapitałowymi. Nasza praca objęła aspekt prawnopracowniczy, kwestie prawa konkurencji, redakcję kontraktu nabycia zczp oraz wsparcie podatkowe.

 

Closing miał miejsce 31 października 2012 r. Życzymy Klientowi powodzenia na rynku polskim i dalszych sukcesów w działalności globalnej!   

 
24 października 2012 - Śniadanie biznesowe w BPCC
There are no translations available.

 

 

 

 

Wspólnie Brytyjsko-Polską Izbą Handlową w Krakowie zapraszamy na Śniadanie Biznesowe, którego tematem będzie ograniczenie ryzyka finansowego płynącego z umów agencyjnych. Wydarzenie odbędzie się 24 października 2012 w sali konferencyjnej Radisson Blu przy ul. Straszewskiego 17 w Krakowie w godzinach 08.30 – 12.00.

 


 

W świetle Dyrektywy Rady EWG Nr 86/653 z 18.12.1986 r. i implementującego ją prawa polskiego, agent uważany jest za słabszą stronę umowy agencyjnej i podlega szczególnej ochronie. Niezależnie od tego, w jakim kraju unijnym działa, przysługuje mu szereg uprawnień, które znacznie poprawiają jego pozycję względem zleceniodawcy. Warto uświadomić sobie, czego, na podstawie przepisów ustawowych i unijnych, agent może żądać, nawet jeśli w umowie podjęto próby wyłączenia takiej możliwości. Istnieje znakomita ilość przepisów, które nie dopuszczając umownego pogorszenia pozycji agenta, pozwalają jedynie na korzystniejsze uregulowanie jego sytuacji. W związku z tym, zawarte w umowie porozumienie stron pozbawiające agenta określonego uprawienia okazuje się nieważne i nie osiąga zamierzonego skutku. W takim wypadku zleceniodawca, mimo  umownego wyłączenia, musi uczynić zadość roszczeniom Agenta i jest narażony na dodatkowe koszty. Co więcej, w pewnych przypadkach, ryzyko towarzyszy mu także po wygaśnięciu umowy.

 

 

 

 

 

Celem warsztatów, które poprowadzi mecenas Agata Adamczyk jest przedstawienie dopuszczalnych prawnie możliwości wyłączenia lub ograniczenia niektórych roszczeń agenta.

 


 

Więcej informacji na: www.bpcc.org.pl

 

 

 

 

 

 

 
Europejski Kongres MSP 24-27 września 2012 - Katowice
There are no translations available.

W dniach 24-27 września 2012 r. będziemy brać udział w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiebiorstw. Kongres odbywa się w Katowicach, pod honorowym patronatem Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego, Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - Martina Schultza.

Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu jest Nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw – biznes bez granic oraz innowacje dla MSP, natomiast głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które, na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy.

Omawiane będą postulaty zawierające proponowane kierunki rozwoju MŚP, bariery, jakie napotykają przedsiębiorcy oraz proponowane zmiany w celu eliminacji trudności, które niwelują szanse, stojące przed polską przedsiębiorczością.

 

Więcej informacji:  

http://www.kongresmsp.eu/pl/

 
Kolejny transgraniczny M&A za nami
There are no translations available.

 

W dniu 6 lipca 2012 r. zawarta została umowa, na podstawie nasz Klient, będący spółką notowaną na nowojorskiej giełdzie dokonał zbycia 100% udziałów w swojej spółce zależnej na terytorium Małopolski na rzecz spółki francuskiej, wchodzącej z kolei w skład rozległej amerykańsko-kanadyjskiej grupy kapitałowej. Wartość majątku spółki ustalona została na kilkadziesiąt milionów złotych i obejmowała nieruchomość zabudowaną nowoczesną fabryką wraz z wyposażeniem. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć Kllienta w zakresie obsługi tej transakcji, zarówno w obszarze korporacyjnym, jak i umowy sprzedaży udziałów.

 
«StartZurück1234567WeiterEnde»

Seite 5 von 7

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal