Home Publikacje Prawo spółek
nasze publikacje

 

Kancelaria Prawna Agata Adamczyk & Współpracownicy oferuje usługi prawne w obszarze prawa spółek, w tym w szczególności kwestii związanych z zakładaniem, rejestracją spółek, oddziałów i przdstawicielstw, sporządzaniem umów sprzedaży udziałów i akcji, nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączenia i przekształceń spółek prawa handlowego. Prawnicy Kancelarii są autorami artykułów z obszaru prawa spółek w cenionych czasopismach prawniczych: Przeglądzie Prawa Handlowego oraz Tygodniku Prawa Gospodarczego Gazety Prawnej.  

 

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Zbycie udziałów w spółce z o o na podstawie umowy zawartej pod prawem obcym nie zawsze wymaga formy notarialnej
2 Prawo pierwokupu udziałów - skuteczne narzędzie ochrony wspólnika?
3 Jak zabezpieczyć spółkę jawną na wypadek śmierci wspólnika
4 Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
5 Zapisy dotyczące ograniczeń w zbywaniu akcji muszą być precyzyjne
6 Członek zarządu spółki powiązanej może głosować na Zgromadzeniu Wspólników
7 W jakich sytuacjach małżonek wspólnika odpowiada za długi spółki osobowej
8 Jak walczyć z nielojalnym wspólnikiem spółki osobowej
9 Zasady zwrotu dopłat należy określić w umowie
10 Zarząd spółki z o.o. jest uprawniony do rozwiązania umowy o pracę z byłym członkiem zarzadu
11 Uprzywilejowane wynagrodzenie dla wspólnika spółki z o.o.
12 Te same osoby w zarządach spółek
13 Wierzyciel niewypłacalnej spółki z o.o. może żądać podziału majątku małżeńskiego członka jej zarządu
14 Prawa ze spółki cywilnej wchodzą do majątku osobistego małżonka
 

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal